CN
     EN

     DSC

     现代化产品研发实验室
     丞达实验室定期举行塑料生产与研发工程师培训:
     • 成型技术
     • 二次加工技术
     • 塑料件设计评价

     培训的主要对象为丞达新材料的代理商、经销商、以及所有有兴趣进入此行业或者成为丞达新材料合作伙伴的专业人士。通过学习培训课程,学员可以塑料研发体系和解决方案有深入的了解,为自己的客户提供更好的服务。培训由经验丰富的讲师授课。学员在经过专业的系统培训后参加;笔试+实操;考试,通过考核即可获得由丞达颁发的;塑料研发技术工程师;认证证书。

     网上兼职挣钱日结 693| 395| 807| 308| 939| 414| 908| 2| 688| 992| 883| 767| 514| 228| 126| 636| 383| 302| 10| 975| 894| 663| 31| 379| 523| 891| 279| 16| 410| 588| 556| 931| 538| 296| 270| 890| 84| 323| 129| 172| 794| 396|